چاپ        ارسال به دوست

آموزش کاشت چمن ویژه سبزبانان سطح منطقه دو

به گزارش مدیریت اتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس به نقل از روابط عمـــومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ، با هدف آشنایی و یادگیری نحوه کاشت چمن در فضای سبز آموزش در این خصوص به سبزبانان داده شد .
در اين آموزش بيـــش از 30سبزبان سطح منطقه دو حضور داشتند.
چمـــن میتـــواند زمیـــنه مناسبــی جهــت پوشـــش گیـــاهی و زیبا ســـازی محیــــط های شهری باشد.تاکنون هیـــچ گیاهی مناســب تر از چمـــن برای پوشـــش زنده زمیـــن های خالی از فضـــای سبز معرفی نشـــده و این گیاه پوششـــی به عنوان بهتـــرین ومؤثـــرترین عنصر در طراحـــی فضــــاهای سبـــز شهـــری شنــاخته میشود.
چمن باتوجه به درجه گیرایی و جذابیت بصری و همچنین اصلی ترین عنصر زمینه ای طرح های فضای سبز نیاز به نگهداری ویژه ای دارد که این خدمات باید به موقع و با توجه به تقویم باغبانی فضای شهری این قبیل نگهداری ها اعمال شود تا چمنکاری شهری جلوه ای شاداب وسر سبز داشته باشند.


١١:٥٦ - دوشنبه ٧ آذر ١٤٠١    /    شماره : ١٤٥٢٣    /    تعداد نمایش : ١١٩



خروج